О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Поштовани родитељи/ други законски заступници деце стасале за упис у први разред.Bottom of Form Упис  деце у први разред ОШ „Др Ђорђе Натошевић“ Нови Сланкамен, за школску 2020/2021. годину реализоваће се почев  од 22. априла 2020. године.  У складу са чл. 18. Закона о основама  система образовања и васпитања („Службени гласник РС“,  бр. 88/2017, 27/2018. 10/2019 и 6/2020) у први разред основне школе се уписује свако дете, које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година.
Школа је дужна да упише свако дете које има пребивалиште на подручју школе. Школа ће извршити упис деце са подручја друге школе, којима је одлуком директора школе одобрен упис, по захтеву родитеља/другог законског заступника.

Документа потребна за упис:

У складу са прописаном процедуром уписа у први разред основне школе, родитељи нису у обавези, да Школи приликом уписа ученика доставе 1.извод из матичне књиге рођених и 2. потврду о пребивалишту у папирној форми, већ могу да захтевају да школа прибави ова документа електронским путем. По свом избору родитељи и даље могу  да достављају школи наведена документа, међутим имајући у виду да је у Р. Србији, проглашено ванредно стање, прибављање документације је једностваније, електронским путем.

3.Потврда о здравственом прегледу (доставља родитељ/други законски заступник, накнадно),

4.Уверење да је дете похађало припремни предшколски програм (доставља ПУ „Бошко Буха“ Инђија)

Упис деце у први разред, за школску 2020/2021 годину, може се обавити електронским путем.

ИСПИТИВАЊЕ ДЕЦЕ УПИСАНЕ У ШКОЛУ ВРШИЋЕ ПЕДАГОГ НА МАТЕРЊЕМ ЈЕЗИКУ ДЕТЕТА, ПРИМЕНОМ СТАНДАРДНИХ ПОСТУПАКА И ИНСТРУМЕНАТА, ПРЕПОРУЧЕНИХ ОД НАДЛЕЖНОГ ЗАВОДА, ОДНОСНО ОВЛАШЋЕНЕ СТРУЧНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, ПО УТВРЂЕНОМ РАСПОРЕДУ, О КОМЕ ЋЕТЕ БИТИ ОБАВЕШТЕНИ НАКНАДНО, ПОСЛЕ УКИДАЊА ВАНРЕДНОГ СТАЊА.

Пријаву деце за упис у први разред ОШ „Др Ђорђе Натошевић“ Нови Сланкамен (Даље: Школа), можете извршити попуњавањем електронског обрасца. Све информације које доставите на наведени начин, биће употребљене искључиво у сврху уписа детета у  Школу.

Родитељи/други законски заступници деце, који немају могућност, да на овај начин изврше упис детета у први разред, могу то учинити путем телефона, односно смс поруком, којом ће доставити потребне податке за упис детета у први разред

Напомињемо, да уколико на напред наведене начине, не поднесете пријаву за упис детета у први разред, то ћете учинити, када школа почне да ради на уобичајени начин.

Пријаву за упис у први разред, можете извршити, попуњавањем електронског обрасца.

 

Bottom of Form

Сва питања, у вези са уписом у први разред, можете поставити путем мејла: djnatosevic@gmail.com

 

ЕЛЕКТРОНСКИ ОБРАЗАЦ МОЖЕТЕ ПОПУНИТИ КЛИКОМ НА ОВАЈ ЛИНК.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *