Moskva

CILJ PROJEKTA:

Cilj projekta je da u školskoj 2017/2018. i 2018/2019. godini obeležimo 870 godina od osnivanja ruske prestonice.

U susret jubileju, nastavnici i učenici će u naredne dve školske godine u toku redovne, dodatne nastave i vannastavnih aktivnosti organizovati niz radionica sa ciljem da se što bliže i verodostojnije upoznaju sa samim gradom Moskvom, ruskim jezikom, običajima, tradicijom, kulturno-istorijskim znamenitostima, geografskim položajem kao i ekonomskim vezama sa ruskim tržištem i sa uticajem ruske tradicije na ostale kulture.

PERIOD REALIZACIJE:

Školska 2017/2018 i 2018/2019 godina.